De Koppelpoort: het begin van de Eem

De Eem vult zich met water dat via de Heiligenbergerbeek vanuit de Gelderse Vallei een laag punt opzoekt. Na 1 km voegt zich daar het Valleikanaal bij.
Sinds 1555 stroomt de Eem min of meer waar hij nu stroomt. Meer over de geschiedenis van de rivier lees je hier.


 
De Koppel: industrie en woonbuurt 't Sasje
Hier was de goederenhaven van Amersfoort. Nu is het een jachthaven.

 
Links op de foto het laatste industriële bedrijf aan de noordkant: Cova, de Coöoperatieve Op- en Overslagvereniging Amersfoort, afgebroken in de jaren negentig.
 

 
Aan de zuidkant van de Eem was de woon- en industriebuurt ´t Sasje.
De website sasje.net geeft daar een leuk historisch beeld van.
 
Vlak voor de Eembrug is aan de zuidkant nog steeds de Prodentfabriek in bedrijf.

De Eembrug
Ook wel Zaagmolenbrug en Kwekersbrug.
Op 13 april 1955 in gebruik genomen.

Valleikanaal
Bij jachthaven De Stuw, waar de Eem 1 kilometer oud is, stroomt het Valleikanaal in de Eem.

De Koppelbrug
In 1991 gebouwd.
 
De Havenweg (linkeroever) en (rechteroever) De Schans
 
Luchtfoto vanuit het zuidoosten. Vooraan de Koppelbrug. Daar nog voor aan de rechteroever is nog net het gebouw van Kanovereniging Keistad te zien. Daarnaast het terrein van de zeeverkenners van de Karel Doormangroep.
Daartegenover, aan de linkeroever, het terrein waar men zijn grofvuil kan inleveren.
 
Voorbij de Koppelbrug loopt op de rechteroever de Maatweg naar de Bunschoterstaat toe, die via de Driesluizenbrug de Eem oversteekt.
 
Op de rechteroever zien we achter de Koppelbrug eerst de jachthaven van De Eemkruisers.
Daarn het terrein van Roeivereniging Hemus en Elzenaar's Jachthaven.
Daarachter De Schans en daar weer achter de Maatweg, met het land van boer Kok te Hoogland.
Rechtsboven op de onderste luchtfoto, rechts van de Hamseweg, is een stukje van de Amersfoortse wijk Schothorst te zien.
 
Op de linkeroever begint na de Koppelbrug het industriegebied De Isselt. Direct achter de brug ligt de spuitgieterij van Ponnoplastic.
Dan volgt het afvalsorteerstation van Sita en vlak voor de Insteekhaven zit de betonfabriek van Van der Kamp.

 
 

Roeivereniging Hemus
 
Snel groeiende roeivereniging. Hemus is de oude Romeinse naam voor de rivier de Eem.
Hemus is opgericht op 2 april 1990.
Hemus organiseert sinds 1993 ieder jaar op de laatste zaterdag van september de Eemhead, een roeiwedstrijd van Baarn naar Amersfoort.

 
Elzenaar's Jachtwerf
 
De naam 'Elzenaar' prijkt in grote witte letters op de lange bruine loodsen langs de Eem. Elk Hemuslid kent dus de naam, maar lang niet iedereen kent de man. Deze maand daarom een kennismaking met Hemus' buurman en huisbaas Bram Elzenaar. Lees verder...
Foto vanaf de Havenweg in de richting van de stad.
Het MOB-/Ziekenhuisterrein: voorheen een groene oase
 
Achter de dijk die je hier ziet lag tot 2005 het MOB-terrein. MOB staat voor Mobilisatie. Afgezien van typische legerdingen zoals de overdreven verkeersregels herinnerde niets eraan dat hier ooit verscheurende honden iedere indringer de tanden diep in het vlees wilden zetten. Lees verder...
 
De bouw van het Ziekenhuis Meander heeft de rust en landelijkheid hier voorgoed verstoord.
 
Coelhorst
 
Landgoed Coelhorst is privé terrein en voor wandelaars verboden gebied.
 
De start van de heat over 2 km van de Eemhead is niet ver van de boom op de foto rechts. De hoogspanningsleiding markeert de plek vanwaar het 2 km roeien is naar Hemus.

Naast het landgoed, niet zichtbaar vanaf de Eem, ligt de Kapel Coelhorst, gebouwd in de veertiende eeuw. Deze kapel ligt schilderachtig op een kleine begraafplaats in het buitengebied van Hoogland. De kapel is in 2002 gerestaureerd. Zie ook de website over de kapel.
 
Malebrug
Op 26 april 2008 is de Malebrug in gebruik genomen als fietsverbinding tussen Hoogland en Soest.
 
Gemaal Malesluis
Aan de oostkant ligt hier gemaal Malesluis. Dit gemaal, gebouwd in 1971, pompt zo nodig het water uit de Malewetering de Eem in en houdt zo de polders van Hoogland en noord-Amersfoort op het juiste grondwaterpeil. Meer gemalen langs de Eem zijn hier te zien.
Boerderij Hoogerhorst gezien vanaf de westoever.
 
Kort voor de Kleine Melm is een halte van de fietsboot Eemlijn.
Zie ook de panoramafoto die hier genomen is vóór de bouw van de Malebrug.

 
Aan de oostoever ligt boerderij Hoogerhorst.
 
Hoogerhorst
Monumentale boerderij, met binnen onder meer mooie tegelwanden. Hier werd al in de tiende eeuw gewoond. Meer foto's hier.

Kleine Melm
 
Hier was tot 1952 een veerpont naar Hoogland. Lees de speciale pagina over Zwarte Willem.

 'Zwarte Willem' op zijn pontje bij de Hooglandse oever.
Via een klik op de foto zie u een 360 graden panoramafoto.

Grote Melm
De gemeentelijke laad- en losplaats aan de Eem; sinds het privilege uit 1476 van de bisschop van Utrecht laadden en losten hier schepen. Bron: gemeentearchief Soest

Op oude kaarten
(deze is uit 1850)
heet dezelfde plek
Oude Melm
.
Links de noordkant van de afgsneden bocht bij de Grote Melm.
Achter de rechterdijk ligt een plas, ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A1. Dit gebied is een vogelreservaat.
De spoorlijn Amersfoort - Baarn loopt hier dicht langs de Eem. Hier zijn vaak aalscholvers te zien.
In de verte de Oude Kerk van Soest.

De afgesneden bocht bij gemaal Zeldert gezien vanaf de rechteroever.
De Eem gezien vanaf de oever bij dezelfde afgesneden bocht.
Gemaal Zeldert ligt aan de afgesneden bocht.
 
Daar is deze panoramafoto genomen. Dit gemaal pompt het water uit de Wijde Wetering in de Eem.

Bij de monding van de Oude Gracht, een sloot die direct naar paleis Soestdijk leidt.
 
Zie ook de panoramafoto die hier, op enkele honderden meters voor Baarn, genomen is.
BWV De Eem op de achtergrond. Deze foto is een onderdeel van een panoramafoto die hier genomen is.

 
Baarnse Watersportvereniging De Eem
Roei- en zeilvereniging. De foto is gemoen vanaf de fietsboot.
Bij BWV De Eem is de start van de heat over 8 km van de Eemhead.
Uitzicht richting Amersfoort vanaf het terras van BWV De Eem.
Oostoever bij BVV De Eem, met op de achtergrond de Martinuskerk te Hoogland.

De A1

Jachthaven De WatermolenJachthaven Eembrugge
Direct ten noorden van de brug van de A1 zijn een beide oevers jachthavens. Door de beperkte doorvaarthoogte van de brug is doorvaren niet voor alle schepen mogelijk.

Jachthaven Eembrugge gezien vanuit jachthaven De Watermolen.

Zuidelijk van Eembrugge.
Aan de westoever zand en grind bij Smink, aan de oostoever boerderijen.

Eembrugge

Dit is de laatste brug over de Eem, hier gezien vanuit het zuiden.

 
Aan de linkerkant ligt een eiland. Daarop is het gebouw van de kanovereniging Meander, Baarn.
Jachthaven Kroeze, in een afgesneden bocht van de Eem.
De oostoever, noordelijk van Eembrugge.

De Eemnesser Trekvaart
Dit is een zijtakje van de Eem voor de afwatering van de polders bij Eemnes.
Zuidoever van de Eemnesser Trekvaart.
Gemaal Eemnes
Aan het begin van de Eemnesser Trekvaart staat dit monumentale gemaal, waarvan hier een serie foto's te vinden is, plus een panoramafoto.

Hier, bij de monding van de Eemnesser Trekvaart in de Eem, is deze panoramafoto genomen.
Een kilometer verder stroomafwaarts is deze panoramafoto genomen.

Eemdijk 

Heen en weer
Op en bij het pontje van Eemdijk werd in 1974 de videoclip-avant-la-lettre opgenomen van het fameuze 'Veerpont' oftewel 'Heen en weer' van Drs. P.

Bekijk de clip hier!
Dit is de halte Eemdijk van de fietsboot Eemlijn.

Jachthaven 't Raboes

De monding in het Eemmeer
Kijk rond met deze panoramafoto.